#contents

*本編一覧 [#ndb6138e]
-初回攻略時のみゲスト参戦する仏は、編成した仏の後に攻撃する。
-進行度が複数ある場合、枝分かれした各ルート最奥部の煩悩を払うことで進行度が進む。
--初回は進むルートが固定されているが、一度クリアすると以降はランダム?(要検証)
--ルートによって入手可能アイテムは異なる。
*仏の能力 [#wdfc9f78]
**能力値 [#x2c2ebc8]
|~清心力|スタミナのこと。上限は120で固定|
|~生命力|HP。煩悩から攻撃を受け一定の値になると穢身・無明になる|
|~攻撃力|煩悩への与ダメージ量に関わる|
|~防御力|煩悩からの被ダメージ量に関わる|
|~功徳力|クリティカル確率に関わる|

**壱章[関東] [#r675da37]
***初級 [#p9323f0e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~壱章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|5|1|0.5|空|116|瑪瑙(小).玻璃(中)|-|
|~弐|~|~|~|水|116|瑠璃(小).玻璃(小).瑪瑙(中)|弥勒菩薩|
|~参|~|~|~|風|116|玻璃(小).瑪瑙(中).瑠璃(中)|不動明王|
|~肆|~|~|~|地|166|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).玻璃(中)|阿弥陀如来|
***中級 [#ndd2b71c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~壱章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|10|1|1.5|空|120|瑪瑙(小).玻璃(中)| |
|~弐|~|~|~|水|120|瑠璃(小).玻璃(小).瑪瑙(中)| |
|~参|~|~|~|風|120|玻璃(小).瑪瑙(小).瑠璃(中)| |
|~肆|~|~|~|地|181|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).玻璃(中)| |
***上級 [#k9f12dda]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~壱章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|15|1|2.5|空|144|瑪瑙(小).玻璃(中)| |
|~弐|~|~|~|水|144|瑠璃(小).玻璃(小).瑪瑙(中)| |
|~参|~|~|~|風|144|玻璃(小).瑪瑙(小).瑠璃(中)| |
|~肆|~|~|~|地|218|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).玻璃(中)| |
攻撃力・防御力・功徳力は「修練」によって強化できます。
上昇値は仏によって異なります。

**弐章[関東・南東北] [#o0ed040c]
***初級 [#w38685bf]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~弐章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|5|2|0.5|火|236|瑪瑙(小).玻璃(小).瑪瑙(中).玻璃(中)|虚空蔵菩薩|
|~|~|~|~|~|140|瑪瑙(小).玻璃(小).瑪瑙(中).玻璃(中)|~|
|~弐|~|~|~|風|144|瑠璃(小).瑪瑙(中).玻璃(中).瑪瑙(大)|勢至菩薩|
|~|~|~|~|~|195|瑠璃(小).瑪瑙(中).玻璃(中).瑪瑙(大)|~|
|~参|~|~|~|地|249|瑪瑙(小).瑠璃(中).瑠璃(大)|観音菩薩|
|~|~|~|~|~|200|瑪瑙(小).瑠璃(中).瑠璃(大)|~|
|~肆|~|~|~|水|255|瑠璃(小).玻璃(小).瑠璃(中).玻璃(大)|-|
|~|~|~|~|~|151|瑠璃(小).玻璃(小).瑠璃(中).玻璃(大)|~|
***中級 [#v30a3570]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~弐章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|15|2|1.5|火||瑪瑙(小).玻璃(小).瑪瑙(中).玻璃(中)||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).玻璃(小).瑪瑙(中).玻璃(中)|~|
|~弐|~|~|~|風||瑠璃(小).瑪瑙(中).玻璃(中).瑪瑙(大)||
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).瑪瑙(中).玻璃(中).瑪瑙(大)|~|
|~参|~|~|~|地||瑪瑙(小).瑠璃(中).瑠璃(大)||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(中).瑠璃(大)|~|
|~肆|~|~|~|水||瑠璃(小).玻璃(小).瑠璃(中).玻璃(大)||
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).玻璃(小).瑠璃(中).玻璃(大)|~|
***上級 [#ja383421]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~弐章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|20|2|2.5|火||瑪瑙(小).玻璃(小).瑪瑙(中).玻璃(中)||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).玻璃(小).瑪瑙(中).玻璃(中)|~|
|~弐|~|~|~|風||瑠璃(小).瑪瑙(中).玻璃(中).瑪瑙(大)||
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).瑪瑙(中).玻璃(中).瑪瑙(大)|~|
|~参|~|~|~|地||瑪瑙(小).瑠璃(中).瑠璃(大)||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(中).瑠璃(大)|~|
|~肆|~|~|~|水||瑠璃(小).玻璃(小).瑠璃(中).玻璃(大)||
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).玻璃(小).瑠璃(中).玻璃(大)|~|
-''清心力''
--消費清心力はステージによって異なります。
--清心力が不足している仏が部隊にいる場合、その部隊は出撃できません。
--清心力は時間経過(清心力1ごとに3分)、もしくは浄化灸によって回復します。
--浄化灸を使用した清心力回復は、「編成」画面右上の「浄化」で行えます。
--堂守レベルが上がった際にも、仏の清心力が全回復します。

**参章[北東北] [#n4628d66]
***初級 [#tf9afcee]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~参章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|10|3|1|火|277|瑠璃(小).瑠璃(中).瑠璃(大)|薬師如来|
|~|~|~|~|~|162|瑠璃(小).瑠璃(中).瑪瑙(大)|~|
|~|~|~|~|~|164|瑠璃(小).瑠璃(中).玻璃(大)|~|
|~弐|~|~|~|風|168|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).銀|観音菩薩|
|~|~|~|~|~|168|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).銀|~|
|~|~|~|~|~|226|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).銀|~|
|~参|~|~|~|水|170|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).金|-|
|~|~|~|~|~|171|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).金|~|
|~|~|~|~|~|171|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).金|~|
|~肆|~|~|~|地|174|玻璃(小).銀.珊瑚.真珠|-|
|~|~|~|~|~|175|玻璃(小).金.珊瑚.真珠|~|
|~|~|~|~|~|175|玻璃(小).金.珊瑚.真珠|~|
***中級 [#qea75dbf]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~参章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|20|3|2|火||瑠璃(小).瑠璃(中).瑠璃(大)||
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).瑠璃(中).瑪瑙(大)|~|
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).瑠璃(中).玻璃(大)|~|
|~弐|~|~|~|風||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).銀||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).銀|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).銀|~|
|~参|~|~|~|水||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).金||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).金|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).金|~|
|~肆|~|~|~|地||玻璃(小).銀.珊瑚.真珠||
|~|~|~|~|~||玻璃(小).金.珊瑚.真珠|~|
|~|~|~|~|~||玻璃(小).金.珊瑚.真珠|~|
***上級 [#i6f0e2a5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~参章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|25|3|3|火||瑠璃(小).瑠璃(中).瑠璃(大)||
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).瑠璃(中).瑪瑙(大)|~|
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).瑠璃(中).玻璃(大)|~|
|~弐|~|~|~|風||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).銀||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).銀|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).銀|~|
|~参|~|~|~|水||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).金||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).金|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).金|~|
|~肆|~|~|~|地||玻璃(小).銀.珊瑚.真珠||
|~|~|~|~|~||玻璃(小).金.珊瑚.真珠|~|
|~|~|~|~|~||玻璃(小).金.珊瑚.真珠|~|
-''生命力''
--1回の浄戦が終わると全回復します。
--浄戦中に生命力が0になった仏は無明(行動不能)になります。隊の全仏が穢身になると浄戦敗北です。
--浄戦中に生命力を回復させるには、回復系神通の発動が必要です。
--浄戦中無明になった仏を復活させる方法はありません。
-''浄戦によるキャラロストはありません。''

**肆章[甲信越・北陸] [#s825b599]
***初級 [#t8905a8d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~肆章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|10|3|1|風|199|瑪瑙(小).瑪瑙(中).瑪瑙(大)|不動明王|
|~|~|~|~|~|200|瑪瑙(小).瑪瑙(中).瑠璃(大)|~|
|~|~|~|~|~|271|瑪瑙(小).瑪瑙(中).玻璃(大)|~|
|~弐|~|~|~|火|202|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).瑪瑙(大)|地蔵菩薩|
|~|~|~|~|~|205|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).瑠璃(大)|~|
|~|~|~|~|~|205|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).瑠璃(大).玻璃(大)|~|
|~参|~|~|~|地|206|瑠璃(小).玻璃(小).玻璃(中)|不動明王|
|~|~|~|~|~|208|瑠璃(小).玻璃(小).玻璃(中).銀|~|
|~|~|~|~|~|208|瑠璃(小).玻璃(小).玻璃(中).銀.金|~|
|~肆|~|~|~|水|210|玻璃(小).銀.金|地蔵菩薩|
|~|~|~|~|~|210|玻璃(小).銀.金.珊瑚.真珠|~|
|~|~|~|~|~|212|玻璃(小).金.珊瑚.真珠|~|
***中級 [#lffe6ad9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~肆章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|20|3|2|風||瑪瑙(小).瑪瑙(中).瑪瑙(大)||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑪瑙(中).瑠璃(大)|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑪瑙(中).玻璃(大)|~|
|~弐|~|~|~|火||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).瑪瑙(大)||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).瑠璃(大)|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).瑠璃(大).玻璃(大)|~|
|~参|~|~|~|地||瑠璃(小).玻璃(小).玻璃(中)||
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).玻璃(小).玻璃(中).銀|~|
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).玻璃(小).玻璃(中).銀.金|~|
|~肆|~|~|~|水||玻璃(小).銀.金||
|~|~|~|~|~||玻璃(小).銀.金.珊瑚.真珠|~|
|~|~|~|~|~||玻璃(小).金.珊瑚.真珠|~|
***上級 [#f1710de0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~肆章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|25|3|3|風||瑪瑙(小).瑪瑙(中).瑪瑙(大)||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑪瑙(中).瑠璃(大)|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑪瑙(中).玻璃(大)|~|
|~弐|~|~|~|火||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).瑪瑙(大)||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).瑠璃(大)|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑠璃(中).瑠璃(大).玻璃(大)|~|
|~参|~|~|~|地||瑠璃(小).玻璃(小).玻璃(中)||
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).玻璃(小).玻璃(中).銀|~|
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).玻璃(小).玻璃(中).銀.金|~|
|~肆|~|~|~|水||玻璃(小).銀.金||
|~|~|~|~|~||玻璃(小).銀.金.珊瑚.真珠|~|
|~|~|~|~|~||玻璃(小).金.珊瑚.真珠|~|
**リーダースキル [#rde4a115]
部隊のリーダーの仏種によって変化します。
また、効果(上昇値)はリーダーのレアリティによって異なります。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~仏種|~リーダースキル|~★3|~★4|~★5|
|如来|味方全員の生命力アップ|―|―|効果特大&br;(30%アップ)|
|明王|味方全員の攻撃力アップ|―|―|効果特大|
|菩薩|味方全員の防御力アップ|効果中|効果大|効果特大|
|天|味方全員の神通威力アップ|効果中|効果大|効果特大|

**伍章[東海] [#h6050fd2]
***初級 [#e0300269]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~伍章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|15|4|1.5|水|216|玻璃(小).玻璃(中).銀|不動明王|
|~|~|~|~|~|216|玻璃(小).瑪瑙(中).珊瑚|~|
|~|~|~|~|~|216|玻璃(小).瑠璃(中).金|~|
|~|~|~|~|~|217|玻璃(小).瑠璃(中).瑪瑙(大).銀.金|~|
|~弐|~|~|~|火|218|瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).金|増上天|
|~|~|~|~|~|219|瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).玻璃(大).金|~|
|~|~|~|~|~|219|瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).瑠璃(大)|~|
|~|~|~|~|~|220|瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).瑠璃(大).真珠|~|
|~参|~|~|~|地|222|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中)|多聞天|
|~|~|~|~|~|223|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).瑠璃(大)|~|
|~|~|~|~|~|223|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).瑪瑙(大).瑠璃(大)|~|
|~|~|~|~|~|224|瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).瑠璃(大).金|~|
|~肆|~|~|~|風|216|瑠璃(小).瑠璃(中).珊瑚.真珠|持国天|
|~|~|~|~|~|226|瑠璃(小).瑠璃(中).玻璃(大).銀|~|
|~|~|~|~|~|226|瑠璃(小).瑠璃(中).金.真珠|~|
|~|~|~|~|~|229|瑠璃(小).瑠璃(中).銀.珊瑚|~|
***中級 [#tab490be]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~伍章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|25|4|2.5|水||玻璃(小).玻璃(中).銀||
|~|~|~|~|~||玻璃(小).瑪瑙(中).珊瑚|~|
|~|~|~|~|~||玻璃(小).瑠璃(中).金|~|
|~|~|~|~|~||玻璃(小).瑠璃(中).瑪瑙(大).銀.金|~|
|~弐|~|~|~|火||瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).金||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).玻璃(大).金|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).瑠璃(大)|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).瑠璃(大).真珠|~|
|~参|~|~|~|地||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中)||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).瑠璃(大)|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).瑪瑙(大).瑠璃(大)|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).瑠璃(大).金|~|
|~肆|~|~|~|風||瑠璃(小).瑠璃(中).珊瑚.真珠||
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).瑠璃(中).玻璃(大).銀|~|
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).瑠璃(中).金.真珠|~|
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).瑠璃(中).銀.珊瑚|~|
***上級 [#n6285e2b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~伍章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|30|4|3.5|水||玻璃(小).玻璃(中).銀||
|~|~|~|~|~||玻璃(小).瑪瑙(中).珊瑚|~|
|~|~|~|~|~||玻璃(小).瑠璃(中).金|~|
|~|~|~|~|~||玻璃(小).瑠璃(中).瑪瑙(大).銀.金|~|
|~弐|~|~|~|火||瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).金||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).玻璃(大).金|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).瑠璃(大)|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).瑠璃(大).真珠|~|
|~参|~|~|~|地||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中)||
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).瑠璃(大)|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).瑪瑙(大).瑠璃(大)|~|
|~|~|~|~|~||瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).瑠璃(大).金|~|
|~肆|~|~|~|風||瑠璃(小).瑠璃(中).珊瑚.真珠||
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).瑠璃(中).玻璃(大).銀|~|
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).瑠璃(中).金.真珠|~|
|~|~|~|~|~||瑠璃(小).瑠璃(中).銀.珊瑚|~|
*浄戦の流れ [#v111c356]
**神通技 [#hd2036de]
神通技はメイン神通(1スロット目に装備した神通)が発動します。
発動可能ターン数は神通によって異なります。
単体系の神通は、対象の仏または煩悩を選択することで発動します。

**陸章[山陰・山陽] [#w3e11f60]
***初級 [#f6eaa7dc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~陸章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|15|4|1.5|火|229|瑠璃(小).瑠璃(中).瑠璃(大).金|-|
|~|~|~|~|~|229|~|~|
|~|~|~|~|~|230|~|~|
|~|~|~|~|~|231|~|~|
|~弐|~|~|~|水| |瑪瑙(小).玻璃(小).瑪瑙(中).瑪瑙(大)|不動明王|
|~|~|~|~|~| |~|~|
|~|~|~|~|~| |~|~|
|~|~|~|~|~| |~|~|
|~参|~|~|~|地| |瑠璃(小).玻璃(小).玻璃(中).玻璃(大)|-|
|~|~|~|~|~| |~|~|
|~|~|~|~|~| |~|~|
|~|~|~|~|~| |~|~|
|~肆|~|~|~|風| |瑪瑙(小).瑠璃(中).銀.金|地蔵菩薩|
|~|~|~|~|~| |~|~|
|~|~|~|~|~| |~|~|
|~|~|~|~|~| |~|~|
***中級 [#xfd0d708]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~陸章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|25|4|2.5|火||瑠璃(小).瑠璃(中).瑠璃(大).金||
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
|~弐|~|~|~|水||瑪瑙(小).玻璃(小).瑪瑙(中).瑪瑙(大)||
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
|~参|~|~|~|地||瑠璃(小).玻璃(小).玻璃(中).玻璃(大)||
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
|~肆|~|~|~|風||瑪瑙(小).瑠璃(中).銀.金||
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
***上級 [#mabb7551]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~陸章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|30|4|3.5|火| |瑠璃(小).瑠璃(中).瑠璃(大).金| |
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
|~弐|~|~|~|水| |瑪瑙(小).玻璃(小).瑪瑙(中).瑪瑙(大)| |
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
|~参|~|~|~|地| |瑠璃(小).玻璃(小).玻璃(中).玻璃(大)| |
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
|~肆|~|~|~|風| |瑪瑙(小).瑠璃(中).銀.金| |
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|
**連携技 [#x629b8f6]
2尊以上の仏が協力して行う攻撃です。
連携で与えるダメージは、最初にカットインした仏の攻撃力に依ります。
特定の仏同士で連携技が出ると、特殊台詞が発生します。

**漆章[東海] [#l4b60c8d]
***初級 [#sfafa808]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~漆章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|20|4|2|地| |瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).金| |
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).瑪瑙(大).金|~|
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).瑠璃(大).金|~|
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).瑠璃(小).玻璃(大).珊瑚|~|
|~弐|~|~|~|水| |瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).銀| |
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).銀|~|
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).銀|~|
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).銀.金.真珠|~|
|~参|~|~|~|火| |瑠璃(小).玻璃(小).瑠璃(中).金| |
|~|~|~|~|~| |瑠璃(小).玻璃(小).瑠璃(中).金|~|
|~|~|~|~|~| |瑠璃(小).玻璃(小).瑠璃(中).金|~|
|~|~|~|~|~| |瑠璃(小).玻璃(小).銀.珊瑚|~|
|~肆|~|~|~|風| |瑪瑙(中).瑪瑙(大).真珠| |
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(中).瑠璃(中).瑪瑙(大).瑠璃(大).真珠|~|
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(中).瑠璃(中).玻璃(中).瑪瑙(大).玻璃(大).珊瑚|~|
|~|~|~|~|~| |玻璃(中).銀.珊瑚.真珠|~|
***中級 [#q55d1eed]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~漆章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|25|4|3|地| |瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).金| |
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).瑪瑙(大).金|~|
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).瑠璃(大).金|~|
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).瑠璃(小).玻璃(大).珊瑚|~|
|~弐|~|~|~|水| |瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).銀| |
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).銀|~|
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).銀|~|
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).銀.金.真珠|~|
|~参|~|~|~|火| |瑠璃(小).玻璃(小).瑠璃(中).金| |
|~|~|~|~|~| |瑠璃(小).玻璃(小).瑠璃(中).金|~|
|~|~|~|~|~| |瑠璃(小).玻璃(小).瑠璃(中).金|~|
|~|~|~|~|~| |瑠璃(小).玻璃(小).銀.珊瑚|~|
|~肆|~|~|~|風| |瑪瑙(中).瑪瑙(大).真珠| |
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(中).瑠璃(中).瑪瑙(大).瑠璃(大).真珠|~|
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(中).瑠璃(中).玻璃(中).瑪瑙(大).玻璃(大).珊瑚|~|
|~|~|~|~|~| |玻璃(中).銀.珊瑚.真珠|~|
***上級 [#bcdaa2dc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:100|c
|~漆章|~清心力|~進行度|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|~ゲスト|h
|~壱|30|4|4|地| |瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).金| |
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).瑪瑙(大).金|~|
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).瑠璃(小).瑪瑙(中).瑠璃(大).金|~|
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).瑠璃(小).玻璃(大).珊瑚|~|
|~弐|~|~|~|水| |瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).銀| |
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).銀|~|
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).銀|~|
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(小).玻璃(小).玻璃(中).銀.金.真珠|~|
|~参|~|~|~|火| |瑠璃(小).玻璃(小).瑠璃(中).金| |
|~|~|~|~|~| |瑠璃(小).玻璃(小).瑠璃(中).金|~|
|~|~|~|~|~| |瑠璃(小).玻璃(小).瑠璃(中).金|~|
|~|~|~|~|~| |瑠璃(小).玻璃(小).銀.珊瑚|~|
|~肆|~|~|~|風| |瑪瑙(中).瑪瑙(大).真珠| |
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(中).瑠璃(中).瑪瑙(大).瑠璃(大).真珠|~|
|~|~|~|~|~| |瑪瑙(中).瑠璃(中).玻璃(中).瑪瑙(大).玻璃(大).珊瑚|~|
|~|~|~|~|~| |玻璃(中).銀.珊瑚.真珠|~|
**仏援 [#u9a5bce5]
(公式遊び方より引用)

*拾集 [#m7e78f04]
戦闘中、道具や素材を取得した直後に他の堂守による仏援が発生する場合があります。
仏援が発生すると、取得物の数が増加するほか、友縁徳が取得できます。
他の堂守の浄戦で仏援した場合も、友縁徳を取得できます。
その場合の友縁徳は、本堂に移動した際に取得することができます。
他の堂守が仏友の場合、通常より多くの友縁徳を得ることができます。ただし同じ堂守は3時間経過しないと仏援に出現しません。

-曜日別で修練素材を入手できる。
-必要清心力は初級15、中級20、上級25
**撤退・敗北 [#ube4e85e]
-撤退または敗北すると浄戦は強制終了されます。
-撤退・敗北によるペナルティはありません。
-撤退・敗北してもその時点までに得た経験値やアイテムは貰えます。

***月曜 [#j23103da]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:200|c
|~月曜|~清心力|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|
|~初級|15|1|地|42|瑪瑙(小)|
|~中級|20|1.5|水・地|61|瑪瑙(小).瑪瑙(中).瑪瑙(大)|
|~上級|25|2|火・地|103|瑪瑙(中).瑪瑙(大)|

***火曜 [#g8d8edb1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:200|c
|~火曜|~清心力|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|
|~初級|15|1|風|42|縁|
|~中級|20|1.5|火・風|61|縁|
|~上級|25|2|全属性|103|縁|

***水曜 [#o12d7419]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:200|c
|~水曜|~清心力|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|
|~初級|15|1|火|42|瑠璃(小)|
|~中級|20|1.5|水・火|61|瑠璃(小).瑠璃(中).瑠璃(大)|
|~上級|25|2|風・火|103|瑠璃(中).瑠璃(大)|

***木曜 [#j1b64a5c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:200|c
|~木曜|~清心力|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|
|~初級|15|1|地|42|神通玉☆2|
|~中級|20|1.5|水・地|61|神通玉☆2.神通玉☆3|
|~上級|25|2|全属性|103|神通玉☆2.神通玉☆3|

***金曜 [#m16a88e8]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:200|c
|~金曜|~清心力|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|
|~初級|15|1|火|42|玻璃(小)|
|~中級|20|1.5|風・火|61|玻璃(小).玻璃(中).玻璃(大)|
|~上級|25|2|地・火|103|玻璃(中).玻璃(大)|

***土曜 [#r2cb024b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:200|c
|~土曜|~清心力|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|
|~初級|15|1|空|42|銀|
|~中級|20|1.5|地・空|61|銀.珊瑚|
|~上級|25|2|水・地|103|銀.珊瑚|

***日曜 [#z451ba1d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:200|c
|~日曜|~清心力|~難易度|~属性|~基本経験値|~入手可能アイテム|
|~初級|15|1|空|42|金|
|~中級|20|1.5|火・空|61|金.真珠|
|~上級|25|2|風・火|103|金.真珠|

*追憶 [#g8d70164]
-固定された仏一尊との浄戦が体験できる。
-2週間ごとに対象の仏に切り替わる。

浄化前後に物語が見られる。清心力の消費はなく、あらかじめ編成された仏で浄化する。
顕現させていない仏がいても問題なく進行するが、対象の仏がいないと図鑑での閲覧はできないので注意。
お勤めの対象外となる。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~対象仏|~進行度|~属性|~タイトル|~期間|
|阿弥陀如来|1|空|とある日の仏との日常|リリース〜2019年5月9日14:59:59まで|
|釈迦如来|1|水|とある日の仏との日常|〜2019年5月23日14:59:59まで|
|薬師如来|1|火|とある日の仏との日常|〜2019年6月6日14:59:59まで|
|地蔵菩薩|1|風|とある日の仏との日常|〜2019年6月20日14:59:59まで|

TIME:"2019-06-18 (火) 23:18:46" REFERER:"https://namuamiutena.wikiru.jp/index.php"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS